« do spisu galerii
Wiączyń - cmentarz
« wojenny z okresu Bitwy Łódzkiej

Dzierżązna, Szczawin,
Swędów - cmentarze wojenne
1914 r. (08.07.2007)

"Pałace" Politechniki Łódzkiej »
 
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.